UNDER YOUR SKIN

under your skin başlık (1)
under your skin (4)

Algı ve benlik nedir ?

Birbirini nasıl etkiler ?

İnsanoğlunun yaşamına etkileri neler?

Dünyaya geldiğimiz andan itibaren bir çok farklı etkileşim içerisinden geçeriz. Bu etkileşim alanlarına doğduğunuz anın titreşimi ve dünyaya geldiğiniz odanın içinde hissettiğiniz ısı da dahildir.

İnsanoğlu doğumuyla birlikte fizyolojik ve biyolojik olarak gelişmeye devam ederken bir çok sosyokültürel çevre ve buralardan aldığı etkiyle şekillenir. Aynı anda algı ve benlik gelişimi de bunlarla eş zamanlı oluşmaya ve birbirini etkileyeme başlar ve hayat boyu bu devam eder.

Doğum anı ile algı gelişmeye ve yerleşmeye başlar. Böylece algı sayesinde benliğimizin gelişimi etkilenir ve şekillenir. Bu etkileşim ile benliğimizi şekillendiren algımızın dışavurumu, derin duyguların yaşandığı ilişkilerimiz çerçevesinde ortaya çıkar ve böylece ilişkide bulunduğumuz kişiye de bunu aktarırız.

Bu noktadan yola çıkarak diyebiliriz ki, algımızın ilk etkilenmeye başladığı yer çekirdek ailemiz ile etkileşimimizdir.

Doğduğumuz ve büyüdüğümüz kültürel çevre, doğduğumuz ev, kokladığımız ilk koku, gördüğümüz ilk renk, ilk hissettiğimiz ısı bizi nasıl şekillendiriyor?

Bu temel şekillenme, bizi nasıl bir beden tipi, sevme ve sevilme şekli, aidiyetin dinamikleri ile buluşturuyor? sorularının cevaplarına dokunmaya çalışacağız!

Her Atölyede, bedeni, hareketin kılavuz noktaları olan farklı parçalara bölerek inceleyeceğiz.

18 ŞUBAT

19:30 – 21:30

Anne – Baba

10 MART

19:30 – 21:30

Duygusal İlişkiler

KONUŞMACI

Neval Aras

“Hatha Yoga, Vinyasa Yoga, Anusara Yoga, Hareket Anatomisi, Meditasyon”

SensingBodyAcademy Uzmanlık Programları Eğitmeni

Yoga Alliance Continuing Education Provider

Experienced Registered Yoga Teacher 500-hour

neval-egitim

Öğretisinin temeli bedenin ve ruhun (enerji bedenin) ayrılmaz bütünlüğüdür. Yoga uzmanlık programlarında fizik beden ve enerji bedenin gerçekleri, uyumu, tümleyenleri üzerinde durmakta, anlatımın rasyonel ilkelerini öğrencilerine bu bakış açısı ile aktarmaktadır.

Beden çalışmasını temel alan farklı disiplinlerin önde gelen isimleriyle fonksiyonel ve duygusal anatominin bakış açısını zenginleştirecek çalışmalar yapmıştır.

Hareket anatomisi ve duygusal anatomi uzmanı olarak beden farkındalığı ve bilişsel farkındalık programlarını yönetmektedir. Yoga öğretisinin değerli bir farkındalık aracı olduğunu savunur. Başta İstanbul ve Antalya olmak üzere, bugüne kadar çok sayıda yoga öğretmeninin yetişmesine ve derinleşmesine katkıda bulunmuştur.