TEMEL YOGA EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI / SAMSUN

TEMEL YOGA EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI / 200 Saat

SAMSUN_TT_kasım

Düzenli pratik ve eğitmenin özel bir kurgu dahilinde sizlere aktaracağı bilgiler ve uygulamalar sayesinde;

 • Benzerlik ve zıtlıkları deneyimleyerek öncelikle bir uygulayıcı olarak derinleşecek
 • Her geçen modülde, temelleri sağlamlaştırarak, gelişmenize katkı sağlayacak ileri seviye duruşlar ve bakış açısı üzerinde çalışacak
 • Öğretmeyi öğrenerek aktarımın gücüyle öğretinizi zenginleştirecek
 • Bilgili, yetenekli ve bir o kadar da anlayışlı birer uzman olarak mezun olabilecek
 • Anatomi ve beden farklılıklarına dair bilginiz sayesinde incinmeyi önleyici yaklaşımınızı, dersin bütünselliğini dikkate alan iyi bir sıralama yapabilme becerinizi sağlamlaştıracak,

KASIM 2020

10:00 - 18:00

SAMSUN

0537 741 85 82

PROGRAM EĞİTMENLERİ

Ayşe Tuğçe Top

“Hatha Yoga, Vinyasa Yoga, Pilates, Hamile Yogası, Hareket Anatomisi”

SensingBodyAcademy Uzmanlık Programları Eğitmeni

Yoga, Wushu ve Psikoloji alanlarında eğitim ve öğretim görmüştür.
Wushu alanında 2. Duan’la beraber 1. Kademe antrenörlüğü bulunmaktadır. Wushu alanında birlikte çalıştığı hocaları arasında Master Ge Chunyan, Master Lü Wei, Master Haojun Zhuo bulunmaktadır.
SensingBodyAcademy bünyesinde açılan Neval Aras ile Uluslararası Yoga Alliance Temel Yoga Sertifika Programını, İleri Seviye Yoga ve Akış Teknikleri Sertifika Programını ve Anatomi Programlarını tamamlamıştır.

SAMSUN TT egitmen

Seher Çivitci

“Hatha Yoga, Vinyasa Yoga, Çocuk Yogası, Meditasyon”

SensingBodyAcademy Uzmanlık Programları Eğitmeni

Gazetecilik mezunu ve 10 sene bu meslekte çalıştıktan sonra Reklam Fotoğrafçılığı ve Sosyal Medya Uzmanlığı üzerine uzmanlaştı.
Kızının doğumu ile birlikte bir çocuğun bakış açısını ve hayatı kavrama hallerine merak salarak çocuk yogası sertifika programlarına katıldı ve 2015 yılında çocuk yogası eğitmeni oldu.
SensingBodyAcademy bünyesinde açılan Neval Aras ile Uluslararası Yoga Alliance Temel Yoga Sertifika Programını, İleri Seviye Yoga ve Akış Teknikleri Sertifika Programını ve Anatomi Programlarını tamamlamıştır.

PROGRAM İÇERİĞİ

Pratik 1 / ASANA

Aktaracağınız bilgileri öncelikle pratik etmeniz gerekir. Bedenin sağlam bir kayıt yaparak öğrenebilmesi için tüm detaylarıyla incelenen pozlar (asanalar) kurulduğu temel baz alınarak adım adım inşa edilir

Program modülleri içine bilinçli bir kurguyla yerleştirilmiş olan bu bölümde aşağıdaki sorularınıza cevaplar bulacaksınız:

 • Temel ve orta seviye pratik için kullanacağımız “120” önemli poz!
 • Pozların inşası ve Pozlarda derinleşme
 • Pozların faydaları, etki alanları nelerdir? Varyasyonları nasıl yaratılır?
 • Poz kategorileri hangi teknikle yapılır?
 • Detaylı yönlendirme ile, beden farkındalığından ödün vermeden güçlü ve akışkan yoga nasıl uygulanır?
 • Bir uzmanın gelişmesi ve derinleşmesine katkı sağlayacak kişisel uygulama nasıl geliştirilir?
Pratik 2 / nefes

Nefes, soluduğumuz havanın bedenimizde vücut bulmuş halidir. Nefesi anlatırken fiziksel gerçeklik alanından hareket ederek, havanın nefese dönüşme döngüsü ile başlıyoruz

Nefes ve nefes tekniklerine dair diğer başlıklar ise;

 • Pranayama uygulaması nasıl, ne zaman ve hangi koşullarda yapılır?
 • Pranayamanın aşamaları nelerdir? Aşamaların önemi nedir?
 • Pranayama ile çabasız nefes çalışması arasındaki farklar ve uygulamadaki etkileri nelerdir?
 • 6 farklı Pranayama tekniği
Pratik 3 / meditasyon

Meditasyon nedir? sorusunun cevabını arayarak başlayacağımız bu bölümde farklı meditasyon öğretileri ve bu öğretilerinin tekniklerinden bahsederek, ZEN’I ve Zen Meditasyon tekniklerini karşılaştırmalı olarak anlamlandıracağız

Meditasyon pratiklerini içeren modüllerdeki bazı önemli başlıklarımız da şunlar olacak:

 • Meditasyon tekniklerinde ZEN uygulaması ve karşılaştırmalı pratiği
 • Oturma, yürüme, dans, rehberli meditasyon uygulamalarının temelleri ve uygulama teknikleri
 • Meditasyon pratiği kazanmak için izlenecek yollar ve dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir?
 • Yaşam içinde “meditasyon”
yoga teknik 1 / öğrenme

Pratik modüllerinin uygulamaya alınıp gelişimin bütünleştirildiği modüldür. Bir uzmanın kendi uygulamasında,

 • Asana pratiği ve fiziksel gelişimi
 • Meditasyon pratiği ve bilişsel gelişimi
 • Nefes pratiği ve bütünsel gelişimi
 • Etik ve yaşam pratiği

göz önünde bulundurarak, öz-değerlendirme yapması sağlanır.

yoga teknik 2 / öğretme

Uygulamaya adapte olan bir bedenle, bilişsel gelişime odaklanmış bir uzman nasıl yetiştirilir?

 • Bedeni tanıyan, rasyonel, yaratıcı ve etkili seriler nasıl oluşturulur?
 • Optimum fayda ve güvenli alan sağlanarak yapılacak bir ders kurgusu nasıl olmalıdır?
 • Dersin başlangıç, orta ve sonunu kurgularken yapılandırmada nelere dikkat edilmelidir?
 • Elementlerin desteğini alarak, akışkan-güçlü veya akışkan-yumuşak ders tekniği nasıl oluşturulur ve aktarılır?
 • Aktarımda becerilerinizi geliştirmenin yolları nelerdir? Sözcükler nasıl seçilmeli, ses ve vurgu nasıl kullanılmalıdır?
 • Öğrencilerinizin deneyimlerini derinleştirecek fonksiyonel detaylar ve poz ipuçları nasıl aktarılır?
 • Öğrencilerinize genel yaklaşımınız, sorularını cevaplarken veya sınıf içi uyumu sağlarken tavrınız nasıl olmalıdır?
 • Detaylandırmada aktarım hızı neden önemlidir, nasıl vurgulanır, sıralama nasıl olmalıdır?
 • Düzeltmek ve derinleştirmek istediğinizde sözlü ve elle yönlendirme hangi durumlarda ve nasıl yapılır?
 • Yeni başlayan kişilerle nasıl çalışılır?
 • Özel ihtiyaçlar ile çalışılabilir mi, hangi durumlarda kimler, nasıl çalışabilir?
teknik 1 / anatomi

İnsan bedenine dair her tür fonksiyon insana dair anatomi ve fonksiyon verilerini kullanmamızı gerektirir

Hiçbir beden aktivitesi, üzerinde konuşulmasa bile, fonksiyonel anatomi teori ve pratiğinden ayrı tutulamaz. İç dünyamızdaki bu muazzam kurgu fiziksel ve spirituel gerçekliğiyle aktarılmaktadır, ki öğretimizde insane dair her gerçeklik bir’dir, bütün’dür

 • Pelvis kuşağı ve alt ekstremitenin (bacak ve ayakların) yoga pratiği ile ilgili fonksiyonel anatomisi nedir?
 • Asana pratiğinde üst beden ve bölgesel olarak omurga kıvrımları nasıl kullanılır? Omuz kuşağı ve üst ekstremitenin (kollar ve ellerin) yoga pratiği ile ilgili fonksiyonel anatomisi nedir?
 • Omurganın uzantısı olan baş ve boyun bölgelerinin fonksiyonel hareket içindeki yeri nedir, güvenli ve geliştiren yoga pratiğinde uygulama nasıl olmalıdır?
 • Yoga uygulamasına bağlı olarak omurganın fonksiyonel anatomisi nedir? Güvenli geliştiren fonksiyonel hareketle, orta ve uzun vadede iz bırakacak yanlış uygulama arasındaki farklar nelerdir?
 • Solunum sisteminin anatomisi nasıldır? Harekete etkisi ve hareketten aldığı etkiler nelerdir?
 • Propriyoseptif Uygulama nedir?
 • Duyuların öğrenme üzerine etki ve katkıları nelerdir?
SENSINGBODYACADEMY ÖĞRETİSİ / BÜTÜNLEŞME
 • Asana ve meditasyonun bütünselliği ne demektir? Pratiğe nasıl yansıtılır?
 • Nefesin meditasyon ve asana pratiği ile ilişkisi nasıldır? Bütünlüğe ne zaman ve nasıl ulaşılır?
 • Yoga felsefesi ve asana pratiğindeki varlığın, hayatın içine karışması için bilgi ve hareket nasıl birlikte pratik edilmelidir?
 • Fizik Beden – Duygu Beden İlişkisi nedir?
 • Propriyoseptif alanı gözlemleme ve kişisel pratiğinde uygulama ne demektir, ne kazandırır?
 • Bedensel farkındalık nedir? Hem Asana uygulaması içinde hem günlük rutinde bedenimizi kullanırken bilinçli ve bilinçsiz fonksiyonun tanımlaması nasıl yapılır, etkileri nelerdir?
 • Bedensel etki-tepki, aksiyon-reaksiyon ve bu aralıkların kendi bedenlerimizde farkındalığı nasıl gelişir?
inziva / neval aras ile yediburunlar lighthouse otel'de yapılacaktır

Programın en derin uygulama sürecidir. O sebeple, bedensel, bilişsel ve duygusal gelişim aşamalarının sonunda uygulanır. Grup çalışmaları ve zaman zaman öznel çalışmalar içerir

Programı tamamlamak için inziva sürecinde bulunulması ve tüm alınan bilgilerin paylaşıma dönüşmesi gereklidir. Sertifika seremonisi inzivanın sonunda uygulanır ve program tamamlanır

Aktarılan tüm bilgiler ve yapılan tüm uygulamaların grup içinde ve grup dışında uygulandığı 7 tam günlük çalışma sürecini içerir. Özel bir beslenme ile uygulamaları destekleyen detokslar uygulanır

HERKES KATILABİLİR

Yogayı meslek olarak hayatına katmak isteyen veya kişisel gelişimini ve bedensel farkındalığını derinleştirmek isteyen herkes katılabilir

SERTİFİKA

Uluslararası Yoga Alliance 200 h. ile sertifikalandırılır.

PROGRAM BEDELİ

Tek Ödeme

5.750 TL

Taksitli Ödeme

6.250 TL